اقتصاد

چالش رشد و توسعه اقتصادی

چالش رشد و توسعه اقتصادی

1398-08-02 18:52:38 - مدیر سیستمیارگان

اعتقاد به دگرگونی و پیشرفت، اصلی اساسی است. اما آیا اعتقادی بی پشتوانه بدون در نظر گرفتن واقعیت های دنیای امروز، برای میلیون ها انسان چشم انتظار کافی است؟ این یادداشت، سعی بر آن دارد که در ابتدای مسیر از منظر اقتصادی یکی از مهمترین چالش های بشر را به تصویر کشد: ماندن، چگونه زیستن و جهانی یکپارچه.

تاثیرات تکنولوژی در زندگی بشر(ارتباطات، صنایع و اقتصاد) بخش دوم

تاثیرات تکنولوژی در زندگی بشر(ارتباطات، صنایع و اقتصاد) بخش دوم

1398-01-24 00:37:08 - مدیر سیستمیارگان

اساس تکنولوژی بعد از علم و نوآوری های ایجاد شده بر اساس نیاز های جامعه می باشد. از جمله نیاز های اساسی جامعه، نیاز به درآمد و نیاز های اقتصادی دیگر می باشد که این بحث کاملا مرتبط با کسب و کار ها می باشد. اگر تکنولوژی ها و نوآوری ها در کسب و کار ها روی کار بیایند و باعث تسهیل و بالا رفتن سرعت در کسب و کار ها شوند جامعه با رشد اقتصادی چشمگیری رو به رو خواهد شد.

تاثیرات تکنولوژی در زندگی بشر(ارتباطات، صنایع و اقتصاد) بخش اول

تاثیرات تکنولوژی در زندگی بشر(ارتباطات، صنایع و اقتصاد) بخش اول

1398-01-20 04:30:13 - مدیر سیستمیارگان

امروزه تکنولوژی ها توانسته اند اکثر نیاز های ما را چه ضرورری و غیر ضروری تا حد زیادی برطرف نمایند. این تکنولوژی ها می توانند در زندگی ما نقش های اساسی را بازی کنند مانند تکنولوژی در صنایع پزشکی. اما با پیشرفت تکنولوژی و علوم در زمینه های مختلف مسیر تحول و توسعه آن نیز بر طبق نیاز ها و نوآوری های ایجاد شده تغییر و تحول می یابد.

رابطه اقتصاد، علم و فناوری، تکنولوژی و انتقال آن با توسعه و پیشرفت

رابطه اقتصاد، علم و فناوری، تکنولوژی و انتقال آن با توسعه و پیشرفت

1397-12-15 10:33:42 - مدیر سیستمیارگان

مایک تودارو: توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم، نهادهای مالی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند.