استراتژی

مراحل تدوین استراتژی توسعه و مدیریت استراتژیک

مراحل تدوین استراتژی توسعه و مدیریت استراتژیک

1397-12-13 12:05:08 - مدیر سیستمیارگان

استراتژی یکی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب‌وکارهاست. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت را به شما پیشکش می‌کند. به هر حال تعیین استراتژی و پیاده‌سازی آن نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و موفقیت‌ سازمان‌ها دارد.

نوشتن استراتژی برای تولید نرم افزار سازمانی

نوشتن استراتژی برای تولید نرم افزار سازمانی

1397-12-11 16:54:46 - مدیر سیستمیارگان

بسیاری از تصمیم گیران سازمانی نرم‌افزار سازمانی را به عنوان عاملی استراتژیک در سازمان جهت دستیابی به اهداف و بهینه‌سازی فرایندها در نظر می‌گیرند.