شرکت های نرم افزاری

مجوز ثبت رسمی نهاد داوری توسط انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا)

مجوز ثبت رسمی نهاد داوری توسط انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا)

1400-01-25 19:40:58 - مدیر سیستمیارگان

انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری، در دو سال گذشته بر اهمیت و استفاده از ظرفیت داوری در قانون دادرسی مدنی تأکید بسیار داشته و تاکنون شرکت‌های متعددی با گنجاندن مرکز حل اختلاف انجمن آشنا در قراردادهای فی‌مابین خود با کارفرمایان به هنگام بروز اختلاف از این خدمات تخصصی بهره‌مند گردیده‌اند